> activiteiten

Activiteiten

Christine Stichting             ACTIVITEITEN 2019


Het bestuur van de Christine Stichting kwam in 2019 twee maal bijeen om te overleggen over de aanvragen tot financiële ondersteuning.
In de volgende categorieën werd ondersteuning verleend:

-    Zes vrouwen zonder partner die lotsverbetering behoeven omdat zij armlastig zijn (zgn vaste cliëntele). Zij ontvangen drie maal per jaar een vast bedrag ter ondersteuning.

-     Alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen die voor studiedoeleinden een subsidieaanvraag indienen. Twintig aanvragen werden gehonoreerd.
Gemiddeld ging het daarbij om een bedrag van 750 euro per persoon per jaar, de gebruikelijke maximale bijdrage die door de Christine Stichting geschonken wordt.

-    Jaarlijks schenkt de Christine Stichting een bedrag van 1.500 euro aan de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden te Amsterdam.

-    Ter ondersteuning van zwangere vrouwen met HIV + babies in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika werd 5000 euro gedoneerd aan de organisatie Orange Babies.

-    Aan de Stichting Colorful Chances Suriname werd 1000 euro gedoneerd tbv educatief project ter ondersteuning van kinderen in nood.

Mei 2020

secretaris:        R. Winsemius-Oosterbaan

penningmeester:    M. Kremer

 
Meer informatie   ANBI-register Christine Stichting
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl