home > activiteiten

Activiteiten

Het bestuur van de Christine Stichting kwam in 2016 twee maal bijeen om te overleggen over de
aanvragen tot financiŽle steun. In de volgende categorieŽn werd ondersteuning verleend:

  • 6 vrouwen zonder partner die lotsverbetering behoeven omdat zij armlastig zijn (zgn. vaste clientŤle). Zij ontvingen drie maal per jaar een vast bedrag ter ondersteuning;
  • alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen die voor studiedoeleinden een subsidieaanvraag indienden. Zevenendertig aanvragen werden gehonoreerd. Gemiddeld ging het daarbij om een bedrag van 750 euro per persoon per jaar, de gebruikelijke maximale bijdrage die door de Christine Stichting geschonken wordt;
  • jaarlijks schenkt de Christine Stichting een bedrag van 1500 euro aan de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden te Amsterdam;
  • de organisatie Doopsgezind Wereldwerk ontving van de Christine Stichting ten behoeve van het Scholarship Fund een eenmalige bijdrage van 5000 euro.

juni 2017
secretaris: Jeanet van Woerden
penningmeester: Marcel Kremer

Meer informatie   ANBI-register Christine Stichting
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl